Home Aktuelles Kurse Tanzschule Fotos Mieten Kosten
Kurse Stundenplan Kosten

Kosten


Stunden pro Woche € pro Semester
1 x 50 Minuten 1 x 135 €
1 x 80 Minuten 1 x 179 €
2 x 50 Minuten 2 x 130 €
2 x 80 Minuten 2 x 172 €
3 x 50 Minuten 3 x 125 €
3 x 80 Minuten 3 x 165 €
10er-Block = 85€
Zahlungsmodus: Rechnung mit Erlagschein